Waarmee kunnen wij u helpen?

    Opinie

    De robotbestuurder en robotcommissaris Hugo Reumkens in Governance Update

  • NL
  • ‘De robot zal niet binnen afzienbare tijd een reëel alternatief zijn voor de menselijke bestuurder of toezichthouder. Dat neemt niet weg dat de versterking van de ondersteunende rol van artificial intelligence (A.I.) in de boardroom verstrekkende gevolgen zal hebben. A.I. stelt nu al hogere eisen aan de huidige bestuurders en commissarissen’, aldus Hugo Reumkens.

    Hugo Reumkens geeft zijn bespiegeling in de meest recente editie van Governance Update.