Waarmee kunnen wij u helpen?

    Opinie

    De onthechte onderneming

  • NL
  • Een onderneming moet zich afvragen welke waarde zij aan de samenleving kan toevoegen, dit definiëren in haar doelstelling en passende structuren zoeken om die doelstelling te verwezenlijken. Dit betoogde prof. Colin Mayer (Oxford Universiteit) tijdens het laatste Eumedion-symposium.

    Hugo Reumkens geeft in deze column zijn visie hierop.