Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Geoblocking Actieplan: Deel II

 • NL EN
 • In ons vorige artikel over geoblocking hebben we een 6-stappenplan voor handelaren voorgesteld. In dit artikel zullen we deze stappen verder omschrijven.

  STAP 1 Controleer of uw activiteiten binnen het toepassingsgebied van de Verordening vallen.

  De Verordening is, op een aantal uitzonderingen na, van toepassing op de verkoop aan eindgebruikers (consumenten en ondernemingen) in de EU, op basis van standaard algemene voorwaarden.

  De Verordening is echter niet van toepassing op de verkoop aan andere handelaren ten behoeve van wederverkoop; dit zou immers de mogelijkheid om exclusieve en selectieve distributiestelsels op te zetten bemoeilijken. Het is ook niet van toepassing op individueel onderhandelde overeenkomsten; dit zou met succes de mogelijkheid om één-op-één specifieke afspraken te maken om zeep helpen en een negatieve impact hebben op de concurrentie.

   Een aantal sectoren is vrijgesteld van de Verordening, namelijk:

  • financiële diensten
  • transport
  • zorg
  • gokken
  • particuliere beveiligingsdiensten en
  • audiovisuele diensten (bijvoorbeeld toegang tot sportevenementen waarvoor exclusieve licenties worden verleend)

  Bovendien zijn niet-audiovisuele elektronische diensten, waarbij het hoofdzakelijk gaat om toegang tot auteursrechtelijk beschermde werken (e-boeken; software; muziekstreaming; online video games), vrijgesteld van het 'winkelen als een lokale klant'-principe.

  STAP 2 Controleer uw websites en apps, om er zeker van te zijn dat klanten niet worden geblokkeerd of doorgelinkt.

  Indien uw website uit verschillende versies bestaat, mogen klanten niet worden doorgelinkt naar de lokale versie, zonder dat de klant daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Nadat de klant toestemming heeft verleend, mag u de klant elke keer doorlinken, tenzij de toestemming wordt ingetrokken. Het moet voor de klant te allen tijde mogelijk zijn om die toestemming in te trekken en de originele website moet toegankelijk blijven voor de klant. 

    Twee aanvullende tips:

  • Registreer verkregen toestemming in overeenstemming met de privacywetgeving.
  • Het blokkeren of doorlinken van klanten is toegestaan wanneer dat nodig is om aan aldaar geldend recht te kunnen voldoen.

  STAP 3 Stel procedures in om te controleren of de koper een eindgebruiker of handelaar is.

  De Verordening verplicht u niet om goederen of diensten te leveren aan klanten die van plan zijn deze goederen of diensten door te verkopen. U kunt procedures instellen die voorkomen dat ondernemingen meer kopen dan ze, gezien de grootte van de onderneming, zelf nodig hebben. Overweeg om de maximumhoeveelheid en het aantal transacties te beperken.

  STAP 4 Controleer uw beleid inzake het bundelen van diensten en goederen.

  Wanneer goederen of diensten die buiten het toepassingsgebied van de Verordening vallen, samen worden verkocht met goederen of diensten die wel binnen het toepassingsgebied vallen, dan is op het pakket het verbod op geodiscriminatie van toepassing, tenzij die goederen of diensten ook los worden aangeboden. Bijvoorbeeld: een pakketreis zou, met uitzondering van de vervoerskosten, onder het verbod vallen, tenzij de hotelaccommodatie (en andere elementen uit het pakket, die onder de Verordening vallen) ook afzonderlijk worden aangeboden.  

  STAP 5 Controleer uw betalings-en leveringsvoorwaarden.

  Het staat u vrij om te bepalen welke betaalmethode u accepteert, maar u bent vervolgens verplicht om die betaalmethode te accepteren van alle klanten in de EU. Meer concreet: indien u een creditcard van een bepaald merk, Visa of Mastercard, accepteert, welke is uitgegeven door een Nederlandse bank, dan bent u verplicht om een ​​dergelijke creditcard van hetzelfde merk en uitgegeven door welke bank dan ook in de EU, te accepteren. U bent niet verplicht om alle merken te accepteren of om zowel creditcards als betaalkaarten van hetzelfde merk te accepteren.

  Hetzelfde geldt wanneer u levering van uw goederen aanbiedt aan Nederlandse klanten in Nederland. U bent dan ook verplicht om levering in Nederland aan te bieden aan niet-Nederlandse klanten. U bent niet verplicht tot levering in andere landen. Wanneer u echter wel in andere landen levert, dan is het niet toegestaan om die service te weigeren op basis van de nationaliteit van de klant.

  STAP 6 Controleer uw distributieovereenkomsten met handelaren om ervoor

  te zorgen dat ze geen beperkingen bevatten voor passieve verkopen die in strijd zijn met de Verordening.
  Indien u goed bent geadviseerd voor wat betreft uw distributiecontracten, dan zullen er waarschijnlijk geen clausules in staan die passieve verkoop (naar aanleiding van spontane verzoeken) aan eindgebruikers verbieden, aangezien dit in strijd zou zijn met de mededingingsregels. Onder een beperkt aantal omstandigheden (bijvoorbeeld bij een overeenkomst tussen twee groepsmaatschappijen) zijn dergelijke beperkingen op basis van de mededingingsregels toegestaan. Met ingang van 3 december a.s. zullen deze op basis van de Verordening verboden zijn. Controleer of uw distributiecontracten handelaren verplichten tot discriminatie in het geval van spontane verzoeken van eindgebruikers en verwijder dergelijke clausules.

  Mocht u meer begeleiding wensen om ervoor te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de regels van de Verordening, dan kunt u contact opnemen met Sarah Beeston.