Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  NZa stelt nieuwe tarieven voor langdurige zorg vast

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor de langdurige zorg herijkt. In de Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 en de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 zijn de (gedeeltelijk) aangepaste tarieven voor gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging vastgesteld.

  Prestaties en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis

  Vanaf 2019 worden de Beleidsregel prestaties en tarieven zorgzwaartepakketten en de Beleidsregel prestaties en tarieven volledig pakket thuis samengevoegd tot één beleidsregel.

  Uit onderzoek dat de NZa in samenwerking met zorgaanbieders heeft uitgevoerd, bleken de tarieven niet goed aan te sluiten bij de zorg. De tarieven voor de hogere zorgzwaartepakketten (zzp's) bleken niet kostendekkend, terwijl de tarieven voor de lagere zzp's juist te hoog waren. De nieuwe tarieven zijn hierop aangepast. Op verzoek van minister De Jonge zijn de tarieven voor zzp 4 tot en met 10 voor verpleeghuizen alleen geïndexeerd. De minister wil eerst advies van de NZa over hoe de 2,1 miljard die voor de verpleeghuizen is gereserveerd in de tarieven kan worden verwerkt.

  Prestaties en tarieven modulaire zorg

  Onder de nieuwe beleidsregel wordt onder andere de maximering van het aantal consulten (van vijf tot 10 consulten per cliënt per jaar) losgelaten. Hiermee hoopt de NZa dat meer flexibiliteit in de individuele behandeling van de cliënt wordt geboden.

  Vervoer gehandicaptenzorg

  Verder wijzigen de prestaties voor vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding of dagbehandeling in de gehandicaptenzorg. De nieuwe prestaties zouden meer rekening moeten houden met factoren die bepalend zijn voor de kosten, zoals de reisafstand of het hebben van een rolstoel.

  De nieuwe beleidsregels zijn verschenen op 4 juli 2018. De Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 vindt u hier en de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2019 vindt u hier.

  Voor meer informatie over tariefregulering in de zorg kunt u contact opnemen met Cees Jan de Boer of Marieke Bettelheim.