Waarmee kunnen wij u helpen?

  Blog

  Facebook en andere video sharing platforms binnenkort onderworpen aan Europese regels

 • NL EN
 • De drastische veranderingen die het medialandschap de laatste jaren meemaakt blijven de traditionele tv-sector opschudden. Familietelevisie moet razendsnel plaats maken voor online content, content on demand en content op verschillende mobiele apparaten. Het aandeel van videogebruik door consumenten groeit naar verwachting wereldwijd van 64% in 2014 naar 80% in 2019. Deze ontwikkeling heeft de EU-wetgever ertoe gebracht akkoord te gaan met modernisering van de Richtlijn Audio Visuele Media Diensten oftwel de AVMSD.

  Modernisering

  De Europese Commissie doet dit "to create a regulatory environment that is fairer for all players in the audiovisual sector, including more flexibility to broadcasters in terms of advertising, protecting minors and tackling hate speech in all audiovisual content, better promoting European audiovisual productions and ensuring the independence of audiovisual regulators", aldus het persbericht van de Europese Commissie.

  Deel van de regels die al golden voor de traditionele omroepen en voor Video On Demand producenten zoals Netflix zullen zich nu ook uitstrekken tot Facebook, YouTube en andere video sharing platforms. Onder de reikwijdte valt volgens de EU alle audiovisuele content die wordt gedeeld op social media en op zelfstandige websites van bijvoorbeeld dagbladen die audiovisuele of user-generated content publiceren.

  Verplichtingen video sharing platforms

  Facebook en andere video sharing platforms zullen maatregelen moeten treffen om:

  1. minderjarigen te beschermen tegen content op de platforms “which may impair their physical, mental or moral development”; de toegang tot dergelijke content zal beperkt moeten (kunnen) worden; en om

  2. het algemeen publiek te beschermen tegen content die aanzet tot haat of geweld of die een kwalificeert als misdrijf (openbare provocatie om terroristische misdrijven te begaan, kinderporno en racisme of xenofobie).

  In aanvulling daarop zullen onder de herziene Richtlijn video-sharing platforms bepaalde verplichtingen krijgen die gelden voor de ‘audiovisuele commerciële communicaties’ waarvoor zij verantwoordelijk zijn; zo zullen zij transparant moeten zijn, ook over de commerciële communicaties die door gebruikers wordt gedaan wanneer die content uploaden. 

  De maatregelen die de Richtlijn voorschrijft voor video sharing platforms zijn een aanvulling op de e-commerce richtlijn: zij omvatten signalerings- en rapportage mechanismen, leeftijdsverificatie systemen, content classificatiesystemen door uploaders of gebruikers, ouderlijke controlesystemen, en een verbod in de platformvoorwaarden om content waartegen burgers beschermd dienen te worden te delen. 

  Wat is het vervolg?

  De herziene AVMSD zal formeel worden aangenomen in het najaar van 2018. Vervolgens hebben de Lidstaten 21 maanden na de datum van publicatie in het Publicatieblad om de Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. 

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over de gevolgen van de nieuwe Europese regels? Neem gerust contact op met Kriek Wille of één van de andere leden van ons TMT- of Intellectuele Eigendom team.