Waarmee kunnen wij u helpen?

  Blog

  De 5de anti-witwasrichtlijn

 • NL
 • Het voorgaande Sanctierechtblog behandelde de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Al voor deze implementatie volgde een nieuwe (vijfde) anti-witwasrichtlijn (AMLD5).

  Virtuele valuta

  AMLD5 bouwt voort op AMLD4 en is een uitbreiding van de regels ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme. De reikwijdte van AMLD5 is breder dan AMLD4: onder meer wisselplatforms en aanbieders van bewaarportemonnees vallen onder de richtlijn. Deze zijn dus niet langer vrijgesteld van de verplichting tot het doen van cliëntonderzoek. Daarnaast is de drempel voor het anoniem mogen gebruiken van prepaid kaarten verlaagd. Lidstaten mogen daarbij zelfs beslissen geheel geen gebruik van anonieme prepaidkaarten toe te staan.

  Uiteindelijk begunstigde

  AMLD5 breidt de toegang tot informatie over de uiteindelijk begunstigde (UBO) van Europese juridische entiteiten behoorlijk uit. Elk lid van de bevolking moet namelijk in principe toegang hebben tot informatie zoals de naam, geboortemaand en -jaar, de nationaliteit en woonstaat, en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Verder dienen meldingsplichtigen discrepanties tussen de registers en de informatie waarover zij beschikken te melden bij de autoriteiten, voor zover het hun werkzaamheden niet onnodig doorkruist.

  High-risk derde landen

  Er zijn daarnaast onder AMLD5 nadere vereisten voor het verscherpt cliëntonderzoek voor zakelijke relaties of transacties met derde landen met een hoog risico. Meldingsplichtige entiteiten dienen onder meer extra informatie over de aard van de zakelijke relatie, de cliënt en de UBO in te winnen, alsmede over de herkomst van het geld en het vermogen van de cliënt en de UBO. Ook dient er frequentere controle van de zakelijke relatie te zijn en dienen transactiepatronen geselecteerd te worden die nader onderzocht behoeven te worden.

  Op uiterlijk 10 januari 2020 dienen lidstaten aan AMLD5 te voldoen. Lidstaten mogen de vorm en middelen ter implementatie zelf kiezen. Wij volgen de ontwikkelingen met belangstelling.

  Geschreven door Marenna van Wijk