Waarmee kunnen wij u helpen?

  Opinie

  Bescherming zonder bescherming

  Column Goed Bestuur & Toezicht 2 2018

  Het Rijnlandse model kan zich de laatste tijd weer verheugen in warme belangstelling. Het besef dat de belangen van alle stakeholders meetellen wint het van de gedachte dat het aandeelhoudersbelang allesbepalend is. Maar wie heeft dan doorslaggevende invloed binnen de vennootschap?

  Het bestuur wordt benoemd door de aandeelhouder, maar het bestuur is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en de strategie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hoe liggen daarmee de verhoudingen? Heeft de aandeelhouder het voor het zeggen of toch de bestuurder?

  Deze column is gepubliceerd in Goed Bestuur & Toezicht 2 2018