Waarmee kunnen wij u helpen?

  Blog

  Wwft-instellingen opgelet: meer aandacht voor risicomanagement

 • NL
 • Op 25 juli 2018 is ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden.

  Verplichtingen inzake risicomanagement

  De gewijzigde Wwft introduceert voor een onderneming die kwalificeert als Wwft-instelling nieuwe verplichtingen inzake risicomanagement van witwassen en het financieren van terrorisme en de analyse en beoordeling daarvan.

  De risicoanalyse en -beoordeling

  Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wwft onstaat onder meer de verplichting voor de instelling om de risico's op witwassen en het financieren van terrorisme, die zijn verbonden aan de aard, omvang en de dienstverlening van de instelling, vast te stellen, te analyseren en te beoordelen. Daarbij dient de instelling in ieder geval rekening te houden met de risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.

  Het beheersen van de risico's

  Om de vastgestelde risico's te beperken en effectief te beheersen dient de instelling te beschikken over gedragslijnen, procedures en maatregelen. Indien het dagelijks beleid van de instelling wordt bepaald door twee of meer personen, wijst de instelling één van deze dagelijks beleidsbepalers aan die belast is met de verantwoordelijkheid voor de Wwft naleving door de instelling. Voorts kan, voor zover evenredig aan de aard en omvang van de instelling, de instelling verplicht worden een compliance officer Wwft en/of auditor Wwft aan te stellen.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over de gevolgen van deze gewijzigde wetgeving voor uw onderneming en hoe dit toe te passen in de praktijk, neem dan contact op met Rutger ten Ham.