Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar naleving privacyregels door private sector

  De Autoriteit Persoonsgegevens gaat steekproefsgewijs een onderzoek doen naar de naleving van de privacyregels door private organisaties. Aanleiding is de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een van de belangrijkste nieuwe verplichtingen uit de AVG is dat organisaties een verwerkingsregister moeten bijhouden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het verwerkingsregister een belangrijke graadmeter om te kijken hoe een organisatie omgaat met de privacyregels.

  Verwerkingsregister

  Na de aankondiging van de AP in mei om bij de publieke sector te kijken hoe daar de FG-verplichting wordt nageleefd, is nu ook de private sector aan de beurt. Volgens het nieuwsbericht van de AP van juli gaat de AP haar pijlen richten op de status is van het verwerkingsregister van 30 willekeurige ondernemingen verspreid over heel Nederland. Om een beeld te krijgen van de stand van zaken bij de private organisaties is gekozen voor volgende 10 sectoren: industrie en metaal, waterleidingbedrijf, bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en zorg. In eerste instantie behelst het een verkennend onderzoek, maar het kan ook goed een opstap zijn voor vervolgonderzoek door de AP.

  Grote en kleine organisaties

  Sinds 25 mei 2018 moeten vrijwel alle organisaties hun verwerkingsactiviteiten vastleggen in een register. Dat kan variëren van de HR-administratie, klantgegevens, cameratoezicht tot de direct marketingactiviteiten. Daarvan dient onder meer te worden vastgelegd en bijgehouden welke soorten persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verwerkt en hoe lang de gegevens worden bewaard. Slechts in uitzonderlijke situaties hoeven organisaties met minder dan 250 werknemers geen verwerkingsregister te hebben. De registratieplicht geldt zowel voor verwerkingsverantwoordelijken als voor verwerkers, waarbij op verwerkers wel een beperktere registratieplicht rust. Overigens moeten alle organisaties naast het algemene verwerkingsregister ook alle datalekken die hebben plaatsgevonden documenteren.

  Verantwoordingsplicht 

  De AVG schrijft niet voor hoe organisaties aan hun registratieplicht moeten voldaan. Vooral voor grotere organisaties is het meest praktisch om hiervoor gebruik te maken van een IT-tool, maar ook kan gekozen worden voor een register in Excel. Ongeacht welke vorm wordt toegepast, organisaties zijn verplicht om het verwerkingsregister te verstrekken als de AP hen daar om vraagt. De kwaliteit van het verwerkingsregister biedt de AP overall inzicht in de wijze waarop een organisatie omgaat met haar privacyverplichtingen. Daarmee biedt het register een middel om verantwoording af te leggen over de naleving van de toepasselijke regels.

  Afgezien van het feit dat op de niet-naleving van de registratieverplichting een forse sanctie staat, moet het belang van deze verplichting ook voor het uitvoeren van de compliance werkzaamheden zelf niet worden onderschat. Waar veel organisaties in de praktijk de neiging vertonen om de focus te leggen op hun privacy statements en verwerkersovereenkomsten, doen zij er beter aan om eerst het register onderhanden te nemen. Het register zou de basis moeten bieden voor het opstellen van alle privacy gerelateerde documenten, zodat alle documenten consistent zijn met het register en vooral ook met de daadwerkelijke verwerkingen. Een goed bijgehouden register zou zodoende vanzelf de inrichting van het privacy compliance werk een stuk eenvoudiger kunnen maken.

  Meer informatie?

  Heeft u vragen over het verwerkingsregister of uw andere privacy verplichtingen? Neem dan contact op met het Privacy Team. Contactpersonen: Elisabeth Thole, Özer Zivali en Vonne Laan.

  Meer over

  Elisabeth Thole

  Partner, Advocaat

  Elisabeth leidt het Van Doorne Privacy Team. Tevens is zij lid van het Van Doorne Cyber Security Team.

  Özer Zivali

  Advocaat

  Özer is verbonden aan het Privacy Team en is gespecialiseerd in privacy & data regulering, data technologie en (cyber) security. Hij heeft ruime ervaring in het effectief bijstaan van multinationals in complexe, risicovolle en grensoverschrijdende kwesties. Dit varieert van datalekken, ontwikkeling en uitrollen van innovatieve data technologieën, handhaving door toezichthouders, en strategische keuzes bij het vertalen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) naar de behoeften van cliënten. Verder heeft Özer ook ruime ervaring in het adviseren van ondernemingen over overige privacy gerelateerde onderwerpen, zoals complexe gegevensuitwisselingen tussen organisaties, uitonderhandelen van (bewerkers/verwerkers)overeenkomsten, invoering van loyaliteitsprogramma's, profilering, compliance projecten voor klant- en werknemersgegevens, apps, webshops, en internationale doorgiften van persoonsgegevens, inclusief Binding Corporate Rules. Özer heeft ook ervaring op het gebied van IT-contracten en outsourcing.

  Vonne Laan

  Advocaat

  Vonne is als advocaat verbonden aan het Van Doorne Privacy Team. Daarnaast is zij lid van het Blockchain Team van Van Doorne. Vonne staat organisaties bij in procedures voor een toezichthouder of rechter. Zij adviseert hen over uiteenlopende zaken op privacygebied, zoals: de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), meldplichten datalekken, doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), privacy en cookie statements, overeenkomsten gegevensverwerking, de rol van de OR, klokkenluidersregelingen, screening en monitoring, en direct marketing campagnes. Onderwerpen die haar bijzondere aandacht hebben zijn: privacy op de werkvloer, direct marketing, cookies, en privacy in de zorg.