Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Heiploeg: na Smallsteps blijven prepacks mogelijk

 • NL EN
 • Met de recente uitspraak inzake Bogra Uitvaartkisten (Hof Amsterdam 10 juli 2018) gloorde er al hoop: na Smallsteps (Europese Hof van Justitie 22 juni 2017) is er geen definitief einde gekomen aan de prepack: een vóór het faillissement voorbereide doorstart waarbij de werknemers van de failliete onderneming niet automatisch krachtens overgang van onderneming in dienst komen van de nieuwe onderneming. De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 bevestigt dit.

  Garnalenbedrijf Heiploeg maakte in 2014 zo'n doorstart waarbij 210 werknemers met minder goede arbeidsvoorwaarden meegingen naar de nieuwe onderneming en 90 werknemers hun baan verloren. Toch oordeelde het Hof nu in hoger beroep dat in de Heiploegzaak geen sprake was van een overgang van onderneming.

  Prepacks blijven mogelijk

  Prepacks blijven dus mogelijk. Het Hof oordeelde dat in dit geval de faillissementsprocedure gericht was op liquidatie van het vermogen van Heiploeg en niet op continuïteit van de onderneming. Het was dus niet zo dat alle werknemers moesten worden overgenomen. Het zal van geval tot geval moeten worden bekeken of werknemers zich kunnen beroepen op hun recht van automatische overgang naar de nieuwe onderneming.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de Wind. De uitspraak vindt u via deze link.