Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  'Aanscherpingen Wbfo obstakel voor Brexit-partijen'

  Van Tuyll: "Schrappen uitzonderingsbepaling catastrofaal"

  Naar aanleiding van het deze week gepubliceerde rapport Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) wordt met name gesproken over de mogelijke afschaffing van de uitzondering om in individuele gevallen af te wijken van het 20% bonusplafond. Volgens Van Doorne's financieel beloningsbeleidspecialist Constant van Tuyll van Serooskerken kan deze maatregel nadelig uitpakken voor Brexit-partijen die overwegen te verhuizen naar Nederland.

  De Wet beloningsbeleid financiële onderneming (Wbfo) is sinds 2015 van kracht en kent een bonusplafond van 20% voor alle financiële ondernemingen. Dit is aanzienlijk strenger dan de maximale beloning die de rest van Europa toestaat, zoals ook onze infographic duidelijk maakt, en welke regels alleen voor banken en (bepaalde) beleggingsondernemingen gelden. Mede naar aanleiding van de Brexit, waarbij Nederland een kandidaat is voor Londense financiële instellingen om naartoe te verhuizen, werd de Wbfo tegen het licht gehouden.

  Oneigenlijk gebruik van uitzondering?

  De Minister van Financiën heeft nu een aanscherping van de beloningsregels in de financiële sector aangekondigd. De minister is van mening dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde 'CAO' - of 'key employee' uitzondering (art. 1:121 lid 2 Wet op het financieel toezicht). Deze uitzondering bepaalt dat in individuele gevallen tot maximaal 100% van het vaste salaris als variabele beloning kan worden uitgekeerd, als het gemiddelde van de variabele beloningen binnen de onderneming (of in geval van een CAO: het gemiddelde van de variabele beloningen van het 'niet-CAO personeel' binnen de onderneming) maar niet boven de 20% van het vaste salaris uitkomt.

  “Schrappen catastrofaal”

  De minister vindt dat de uitzondering teveel wordt gebruikt voor risico-nemend personeel, zoals senior management, sales staff en investment bankers, en dat de uitzondering daarvoor niet bedoeld is. Hoewel in het onderliggende evaluatierapport van het Ministerie van Financiën wordt erkend dat ook dit soort functies 'exceptionele gevallen' kunnen betreffen (en niet alleen het in de wetsgeschiedenis genoemde IT-personeel), trekt de minister een hardere lijn en dreigt hij met het afschaffen van deze uitzondering na overleg met de sector. "Het schrappen van de uitzonderingsbepaling zou (…) redelijk catastrofaal zijn", zo stelt Van Tuyll in het FD, vooral voor het vervullen van specifieke posities binnen de organisatie. Ook Brexit-partijen ervaren het schrappen van de uitzondering als serieus obstakel en heroverwegen Amsterdam mogelijk als nieuwe vestigingsplaats.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over het financieel beloningsbeleid kunt u terecht op onze expertisepagina of op de Brexit-pagina. Neem ook vrijblijvend contact op met Constant van Tuyll van Serooskerken. De brief van de minister en het onderliggende evaluatierapport vindt u via deze link.