Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Te hard van start gegaan met je transactie of gewoon goed voorbereid?

 • NL
 • Mededingingsautoriteiten handhaven het verbod op gun-jumping (de implementatie van een transactie voordat dat magactief. Daarbij leek het verbod steeds iets te worden opgerekt. In een belangrijke uitspraak van het Europese Hof van Justitie is hier verandering in gebracht. Het Europese Hof geeft aan dat alleen sprake is van gun-jumping, indien vóór goedkeuring van de betreffende concentratie door de mededingingsautoriteit, reeds sprake is van een blijvende wijziging van zeggenschap. Deze uitspraak creëert duidelijkheid over welke voorbereidende handelingen ondernemingen in aanloop van een concentratie kunnen uitvoeren.

  Wat is gun-jumping?

  Een concentratie mag niet – ook niet gedeeltelijk – worden geïmplementeerd voordat een mededingingsautoriteit de concentratie heeft goedgekeurd. Een concentratie is een fusie, overname of totstandkoming van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming (full function joint venture) die moet worden gemeld bij een mededingingsautoriteit omdat bepaalde omzetdrempels zijn behaald.

  Mededingingsautoriteiten zijn steeds scherper geworden op gun-jumping. Recent ontving Altice een boete van 125 miljoen euro voor het overtreden van het verbod op gun-jumping. Daarnaast onderzoekt de Europese Commissie of Merck and Sigma-Aldrich, General Electric, en Canon het verbod op gun-jumping hebben overtreden.

  De zaak

  KPMG Denemarken en EY besloten te fuseren. Ter voorbereiding op de fusie had KPMG Denemarken haar samenwerkingsovereenkomst met KPMG International opgezegd. Een groot aantal klanten wisselden van auditonderneming. De Deense mededingingsautoriteit bestempelde de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst als gun-jumping. In een eerder artikel bespraken wij al de conclusie van advocaat-generaal Wahl van 18 januari 2018 in deze zaak. Het was nu aan het Europese Hof om zich definitief over deze kwestie uit te spreken. 

  De uitspraak

  Net als advocaat-generaal Wahl gaat het Europese Hof niet mee met het oordeel van de Deense mededingingsautoriteit. Het Europese Hof oordeelt dat bij gun-jumping sprake moet zijn van (deel)transacties die bijdragen aan een blijvende wijziging van zeggenschap in de doelonderneming. De opzegging van de samenwerkingsovereenkomst tussen KPMG Denemarken en KPMG International voldoet hier niet aan. EY verkreeg door de opzegging namelijk geen zeggenschap in doelonderneming KPMG Denemarken. Het feit dat de opzegging onlosmakelijk verband houdt met de concentratie en een neventransactie kan vormen of kan voorbereiden doet hier niet aan af, aldus het Europese Hof.

  Wat betekent dit voor ondernemingen?

  Een concentratie komt tot stand na een transactie/handeling die "geheel of gedeeltelijk, feitelijk dan wel rechtens, bijdraagt aan een zeggenschapswijziging bij de doelonderneming". Transacties of handelingen die geen wijziging in zeggenschap realiseren, vallen niet onder het verbod op gun-jumping. Daaronder vallen ook neventransacties die de concentratie kunnen vormen of voorbereiden maar die niet van direct functioneel belang zijn voor de totstandkoming van een concentratie. 

  Meer informatie over welke voorbereidingshandelingen een onderneming in aanloop van een concentratie kan nemen? Neem dan contact op met Sarah Beeston.