Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Duidelijkheid over termijn van dertig dagen bij aankondiging executieveiling

  De Rechtbank Gelderland heeft een executieveiling afgelast nu de notaris niet 30 'vrije' dagen in acht heeft genomen bij de aankondiging van de executieveiling.

  Casus

  Een notaris heeft de veilingvoorwaarden op 13 februari 2018 aan de executant toegezonden en heeft op diezelfde dag de veiling bekend gemaakt middels aankondiging daarvan op verscheidene websites. De veiling vindt plaats op 15 maart 2018.

  Termijn van 30 dagen

  Artikel 516 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") bepaalt dat geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na verloop van 30 dagen nadat zij door aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites zal zijn bekend gemaakt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland moet deze bepaling aldus worden gelezen dat na de dag van bekendmaking een periode van dertig 'vrije' dagen moet verlopen en dat de veiling pas daarna, dus op de éénendertigste dag na de aankondiging, kan plaatsvinden. Eenzelfde termijn geldt volgens de voorzieningenrechter voor de mededeling van de veilingvoorwaarden die de notaris dient te doen aan de belanghebbenden bij de veiling op basis van artikel 517 Rv.

  Consequenties

  De termijn van dertig dagen van zowel artikel 516 Rv als artikel 517 Rv is overschreden. De voorzieningenrechter overweegt dat de genoemde termijnen in de wet zijn opgenomen als waarborgen om de opbrengst van de veiling te maximeren. Dit betekent dat aan die termijnen strikt de hand moet worden gehouden, ook als, zoals in het onderhavige geval, de termijnen met slechts één dag zijn overschreden. De voorzieningenrechter besluit dat de veiling niet op 15 maart 2018 zal plaatsvinden.