Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Beloningsbeleid anno 2018: over anti-misbruikconstructies & kostenflexibiliteit

 • NL
 • Het beloningsbeleid van zowel de financiële sector als de (semi-)publieke sector is op dit moment sterk gereguleerd door respectievelijk de Wbfo en de WNT. Constant van Tuyll van Serooskerken beschrijft enkele nieuwe ontwikkelingen.

  Op WNT-gebied wordt een aantal aanpassingen voorgesteld die misbruikgevallen zouden moeten tegengaan. En een nieuw voorstel van de Europese Commissie ter zake de regulering van beleggingsondernemingen bevat interessante overwegingen over de prudentiële risico's van hoge vaste salarisposten en volatiele inkomsten op ondernemingsniveau. Van Tuyll van Serooskerken heeft goede hoop dat de nieuwe wetgeving voor beleggingsondernemingen de aanzet kan zijn voor een keerpunt in ons denken over variabele beloning en risicobeheersing, en daarmee een genuanceerd debat over nut en noodzaak van het bonusplafond.

  Podcast #3: Wet normering topinkomens (WNT)

  Meer over