Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Amerikaanse rechter geeft groen licht voor overname Time Warner door AT&T

 • NL
 • Het Amerikaanse District Court for the District of Columbia heeft geweigerd de voorgenomen overname van Time Warner door AT&T te verbieden. Onder het voorbehoud dat hoger beroep bij het Circuit Court nog open staat, zal de uitspraak van 12 juni jl. zowel in de VS als daarbuiten een steun in de rug vormen voor partijen die verticale transacties overwegen – in het bijzonder in de innovatieve Telecom/Media-sector.

  Vanaf het moment dat de overname tussen AT&T en Time Warner in oktober 2016 werd aangekondigd, woedde er een intense juridische strijd tussen de Antitrust Division van het Department of Justice (DoJ) en overnamepartijen AT&T en Time Warner. Zelfs president Donald Trump mengde zich persoonlijk in dit debat. Zoals verwoord door de Amerikaanse rechter: “If there ever were an antitrust case where the parties had a dramatically different assessment of the current state of the relevant market and a fundamentally different vision of its future development, this is the one. Small wonder it had to go to trial!". Begin deze week kwam het verlossende woord: de Amerikaanse rechter wees het verzoek van de DoJ de overname te blokkeren af.

  Zoals we eerder schreven in ons artikel van 17 april jl., betreft de overname van Time Warner door AT&T een zogenoemde 'verticale transactie'. De Partijen zijn actief op verschillende markten en zijn niet of nauwelijks concurrenten van elkaar; Timer Warner is een maker en leverancier van populaire video-content, AT&T een grote downstream-koper en distributeur van video-content.

  Mededingingsautoriteiten zien van oudsher weinig bezwaren in dergelijke verticale transacties omdat zij de kans dat de transacties de daadwerkelijke mededinging op significante wijze kunnen belemmeren, kleiner achten dan bij horizontale fusies. Tegelijkertijd staan mogelijke negatieve verticale effecten van fusies en overnames steeds scherper in het vizier van mededingingsautoriteiten en rechters. De weerstand van de DoJ weerspiegelt dit; haar poging week af van haar eerdere eigen beleid (denk bijv. aan de overname van NBC Universal door Comcast). Het DoJ betoogde – kort gezegd – dat AT&T haar macht over Time Warner's populaire netwerken (waaronder HBO) zou kunnen gaan gebruiken om concurrenten aanzienlijke (extra) bedragen in rekening te brengen voor het recht die netwerken te distribueren, dan wel om die concurrenten naar haar eigen dochteronderneming DirecTV te sturen. Dit zou weer leiden tot aanzienlijke prijsstijgingen voor consumenten. Verder stelde de DoJ dat AT&T haar verkregen macht zou gaan gebruiken om de transitie naar nieuwe (online) distributiemodellen met meer en goedkopere keuzes voor consumenten te vertragen.

  Volgens de  partijen was de overname juist noodzakelijk om te kunnen overleven in een tijdperk waarin verticaal geïntegreerde bedrijven zoals Netflix en Amazon, die zowel de content van series en films creëren als de distributie ervan zelf organiseren, enorm groeien en investeren in die geïntegreerde aanpak. Tegelijkertijd hebben webgiganten Facebook en Google nieuwe manieren ontwikkeld om data te gebruiken voor gepersonaliseerde digitale advertenties. Hierdoor zien – eerder "ouderwetse" – videomakers, zoals Time Warner, en videodistributeurs, zoals AT&T, zowel het aantal abonnementen als hun televisieadvertentie-inkomsten de laatste jaren aanzienlijk dalen. De overname is volgens partijen nodig om te kunnen blijven concurreren in dit digitale tijdperk en zal bovendien leiden tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen, die weer zouden resulteren in lagere prijzen voor consumenten en meer innovatie.

  Volgens het District Court heeft de DoJ niet bewezen dat de overname van Time Warner door AT&T zal leiden tot minder keuze voor consumenten c.q. hogere prijzen voor televisie- en internetdiensten. Het verzoek de overname te blokkeren wordt dan ook afgewezen. De overname kan hiermee (eindelijk) doorgang vinden. De uitspraak zal echter een veel bredere impact kunnen hebben. Zeker in het hierboven beschreven huidige tijdsgewricht vormt deze uitspraak een steun in de rug voor verticale fusies en overnames, in het bijzonder in de innovatieve media- & telecomsector.

  Altijd op de hoogte met onze updates