Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  ACM verduidelijkt eisen voor samenwerking geboortezorg

  De ACM publiceerde op 29 mei 2018 een leidraad voor samenwerking in de geboortezorg. Daarin licht ze toe aan welke voorwaarden een samenwerkingsverband moet voldoen waar het de toetreding van andere aanbieders betreft. Kort en goed moet toetreding mogelijk zijn op basis van objectieve, transparante, en non-discriminatoire criteria. Op zich niets nieuws onder de zon. Wij blogden daarover in 2015 al. De ACM heeft dit al langere tijd op haar website en in haar richtsnoeren staan. Nuttig is de leidraad van de ACM zeker wel omdat het door middel van voorbeelden illustreert welke criteria wel en niet zijn toegestaan. Als handvat voor de praktijk bij inrichting van een samenwerkingsverband is dergelijke richting vanuit de ACM zeer waardevol.

  Zo licht de ACM toe dat het verplicht naleven van bestaande en nieuwe kwaliteitsstandaarden op het gebied van kraamzorg en het actief participeren in regionaal overleg als criterium is toegestaan. Het verplicht toepassen van een cao is dat niet (o.a. omdat dit zzp-ers kan benadelen), tenzij het gaat om specifieke kwaliteitsgerelateerde criteria uit de cao (bijv. het volgen van arbeidstijden). 

  Interessant is verder dat de aanleiding voor de ACM om deze leidraad op te stellen is dat er uit het veld signalen bij haar zijn binnengekomen. Deze signalen zijn door de ACM onderzocht en met het samenwerkingsverband besproken. De ACM noemt dit zelf een "wenkbrauwgesprek". Tot handhaving met boetes lijkt het voor dit samenwerkingsverband gelukkig niet te zijn gekomen. Maar hieruit blijkt wel dat voldoen aan de lijn van de ACM een serieus te nemen eis is.

  Nieuw in de leidraad is de nadruk die de ACM legt op de onafhankelijke beroepsmogelijkheid. Om te voldoen aan deze eis is nodig dat er een onafhankelijk orgaan is dat het besluit neemt over de toelating; als dat niet het eerste besluit is, moet er een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bestaan. Onafhankelijk houdt daarbij in dat het besluit om een aanbieder toe te laten niet mag worden genomen door directe concurrenten. Dat zal op veel plaatsen nog wel enige organisatie vergen. 

  Al met al is de publicatie van deze leidraad een goede reden voor de VSV's en andere samenwerkingsverbanden om hun samenwerkingsafspraken nog weer eens te evalueren en langs deze meetlat van de ACM te leggen.