Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Help, waar vind ik een Data Protection Officer?

    Vanaf 25 mei 2018 moeten veel bedrijven en alle overheidsinstanties een DPO aanstellen. Geschikte kandidaten ontbreken nog goeddeels, terwijl de sanctie op niet-naleving van de DPO verplichting niet mals is: 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde jaaromzet. Lees hier over de DPO verplichting het artikel van Elisabeth Thole in Privacy & Informatie.