Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Geen overzichtsarrest voor functioneel daderschap

    Dit artikel gaat in op de voorwaarden die gelden voor medeplegen, feitelijk leidinggeven en functioneel daderschap. Daartoe zullen allereerst (met name) aan de hand van de gewezen overzichtsarresten de geldende criteria uiteen worden gezet om vervolgens in te gaan op de onderlinge samenhang alsook de verschillen in voornoemde figuren.

    Lees het artikel, gepubliceerd in Strafblad 2018/1, op Rechtsorde.nl.