Waar kunnen we u mee helpen?

  Blog

  Eerste richtlijn voor strafvordering cybercrime van kracht

  Per 1 februari 2018 is de richtlijn voor strafvordering cybercrime in werking getreden. Deze biedt de officier van justititie handvatten voor het formuleren van een strafeis op zitting.

  Recent werden diverse Nederlandse banken en ook de Nederlandse Belastingdienst nog getroffen door DDoS-aanvallen. Deze aanvallen zorgden voor storingen in betalingssystemen en voor de onbereikbarheid van websites. In de inleiding van de richtlijn wordt dan ook vermeld dat sprake is van een toename van het aantal gevallen van cybercrime. Om die reden is een zichtbare, integrale en toekomstgerichte aanpak vereist. Ten behoeve van die aanpak worden vier categoriën van cybercrime onderscheiden.

  Categoriën cybercrime

  Ten eerste de misdrijven die worden gepleegd in de relatiesfeer. Daarbij kan worden gedacht aan het inbreken op een sociale media- of e-mailaccount. Daarnaast wordt cybercrime met het oogmerk op de diefstal van vermogen genoemd, zoals bijvoorbeeld diefstal bij internetbankieren. Verder worden cybercrime met als doel het overnemen van gegevens (zoals spionage of tentamenfraude) of een ideologisch maar niet terroristisch oogmerk onderscheiden (zoals het beschadigen van websites of het uitvoeren van een beperkte DDoS aanval).

  Aanpak cybercrime

  Het uitbrengen van deze beleidsregel sluit aan bij de eerder door het OM aangekondigde versterking van de aanpak van cybercrime. Hoewel de richtlijn zich met name lijkt te richten op relatief eenvoudige zaken, gelden voor sommige delicten hoge straffen als uitgangspunt. Zo staat voor het inbreken op een account om gegevens over te nemen voor een first offender 2 maanden gevangenisstraf voorgeschreven.

  Vorming rechtspraak

  Met de aangekondigde toename van het opsporen en vervolgen van cybercrime zal de rechtspraak op dit gebied zich ook nader vormen. Wij volgen deze ontwikkelingen met belangstelling.