Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Opnieuw investeren ministeries VWS en EZK 12 miljoen in start-ups in de zorg

 • NL
 • Recent hebben het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekendgemaakt gezamenlijk opnieuw 12 miljoen euro te investeren in startende ondernemingen die innovatieve zorgtechnologie ontwikkelen. Deze bekendmaking viel samen met het begin van de nationale e-healthweek, een week waarin activiteiten door het gehele land worden georganiseerd om te laten zien wat er met digitale zorg en ondersteuning mogelijk is.

  In 2017 investeerden beide ministeries voor het eerst 12 miljoen euro in e-Health technostarters via de SEED Capital-regeling. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal, door gezamenlijk met private geldschieters een fonds te vullen dat in de start-ups investeert. Een e-Health technostarter is een 'rechtspersoon die een onderneming drijft of de start ervan voorbereidt, waarbij de onderneming producten, processen of diensten verkoopt en levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe technische of creatieve vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie onderscheidenlijk van een bestaande creatieve vinding onder meer op het gebied van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren, en die bijdragen aan zelfregie, zelfredzaamheid of zelfzorg van de patiënt’.

  Om in aanmerking te komen mag de onderneming niet meer dan 7 jaar actief zijn op een product- of dienstenmarkt na haar eerste verkoop op die markt (uitgezonderd van beperkte verkopen om de markt te testen), moet de onderneming ten tijde van de eerste verstrekking van risicodragend kapitaal voldoen aan de definitie van middelgrote, kleine of micro-ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie, en moet de onderneming voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten verkopen en leveren die zijn gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie.

  Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, die verantwoordelijk is voor de SEED Capital-regeling, zegt over de investering het volgende: “Het maken van nieuwe medische apparaten, bijvoorbeeld voor het stellen van diagnoses of het uitvoeren van ingewikkelde medische analyses, is goed voor de kwaliteit van zorg en voor onze economische ontwikkeling. Investeren in e-Health komt ons allemaal ten goede en de mensen die deze zorg nodig hebben in het bijzonder. Met de SEED Capital-regeling ondersteunen we de innovatieve ondernemers die deze ideeën kunnen ontwikkelen.”

  Contact

  Meer weten? Ons Digital Health team heeft ruime ervaring op het gebied van ICT-contracten, privacy, financiering en relevante zorg wet- en regelgeving. Neem contact op met Dimitri van Hoewijk of Lieke Bartelsman.