Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Het Regeerakkoord: een gelijk speelveld in de digitale markt?

 • NL
 • Het langverwachte regeerakkoord van Rutte III werd op 10 oktober jl. gepubliceerd en Kabinet-Rutte III is inmiddels officieel beëdigd. Uit het regeerakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet zich onder andere wil gaan inzetten om een gelijk speelveld voor ondernemers te bewerkstelligen. Het kabinet heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd om een speciaal team op te richten met een focus op digitale mededinging.

  Aanleiding oprichting team digitale mededinging

  Met het voorgenomen initiatief lijkt het nieuwe kabinet het actieve beleid van EU-commissaris Vestager op het gebied van digitale mededinging te volgen. Sinds 2015 staat de 'Digital Single Market strategy' hoog op de agenda van de Europese Commissie. Onderdeel van deze strategie is een uitgebreid sectoronderzoek naar e-commerce. Het eindrapport van de Commissie, dat begin dit jaar gepubliceerd is (zie hier ons eerdere artikel), signaleert een aantal praktijken in de verkoop via internet die de mededinging beperken en die mededingingsrechtelijk bezwaarlijk zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de toepassing van de mededingingsregels  in de digitale markt tot op heden zeer gefragmenteerd is binnen de EU. De Commissie kondigde aan dat er een uniforme toepassing op Europees niveau moet komen. Ook uit het Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie blijkt dat er op Europees niveau onverminderd aandacht is voor de digitale interne markt.

  Invulling team digitale mededinging

  Het nieuwe kabinet heeft in ieder geval toegezegd om zich te gaan inzetten om de barrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen en om te komen tot een Europese digitale markt. Het regeerakkoord vermeldt expliciet dat door de opbouw van kennis van digitale innovaties en digitale markten er effectiever en doelgerichter kan worden opgetreden tegen misbruik van marktmacht door dominante spelers in de interneteconomie. Het lijkt alsof het kabinet het doel nastreeft om ook op te gaan treden tegen grote internetbedrijven, net zoals de Commissie heeft gedaan bij Google. Dit sluit aan bij de missie van Vestager.

  Aangezien het kabinet geen verdere informatie heeft gegeven over de achtergrond van de voornemens met betrekking tot de ACM, blijft het gissen of en hoe de ACM zal gaan optreden in de toekomst. Zowel het optreden van de ACM tegen machtsmisbruik als tegen beperkende afspraken in verticale overeenkomsten is tot op heden zeldzaam. Het is dan ook nog maar de vraag of het op te richten 'digitale mededinging'-team van de ACM daadwerkelijk zal gaan handhaven. De ACM is dit jaar haar aandacht iets meer gaan richten op de interneteconomie. In augustus publiceerde zij de resultaten van een marktstudie naar online videoplatforms (zoals YouTube, Facebook, Netflix en Dumpert). De ACM kwam echter tot de conclusie dat er geen aanwijzingen waren voor concurrentierisico's binnen deze markt.

  Reactie markt op het initiatief

  Hoewel er nog weinig zekerheid is over concrete acties, zijn veel bedrijven blij met het voornemen om een team digitale mededinging op te richten. Zij zien het als een (kleine) stap naar een gelijker speelveld op de digitale markt. Zo stelt BOVAG dat de ACM met een team digitale mededinging actie kan gaan ondernemen om de dreigende marktmonopolie van voertuigfabrikanten bij online data uit auto's terug te dringen. De Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat de ACM zich gaat bezighouden met zaken rondom de online platformeconomie, zoals online reserverings- en boekingssites. NDP Nieuwsmedia juicht de voorgenomen plannen ook toe in de hoop dat er effectiever en doelgerichter zal worden opgetreden tegen misbruik van marktmacht door dominante spelers in de interneteconomie.

  Conclusie

  Het nieuwe kabinet lijkt in ieder geval te erkennen dat de interneteconomie niet alleen voordelen heeft, maar ook risico's voor de vrije mededinging. Wat wij kunnen gaan verwachten van een speciaal team voor de digitale mededinging bij de ACM is nog onzeker. Het lijkt in ieder geval wel verstandig dat bij het gebruik van het internet ondernemers rekening houden met de verhoogde aandacht van de ACM.