Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Bezoldigingsmaxima per 1 januari 2018 voor topfunctionarissen van zorg bekend

  Op dinsdag 21 november zijn door de Minister voor Medische Zorg de nieuwe bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp respectievelijk bij zorgverzekeraars voor 2018 bekend gemaakt.

  De Wet normering topinkomens (WNT) normeert de bezoldiging van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. Op grond van de WNT bestaan onder andere de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (Regeling zorg en jeugdhulp) en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars (Regeling zorgverzekeraars). Deze regelingen kennen specifieke bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp respectievelijk bij zorgverzekeraars.

  Op grond van de Regeling zorg en jeugdhulp moeten zorginstellingen worden ingedeeld in een klasse en is de bij die klasse behorende bezoldiging het maximum voor topfunctionarissen. Het bezoldigingsmaximum voor de hoogste klasse (V) is per 1 januari 2018 gelijk aan het wettelijke bezoldigingsmaximum genoemd in artikel 2.3, eerste lid, van de WNT (EUR 187.000). Voor klasse IV geldt per die datum een bezoldigingsmaximum van EUR 172.000, voor klasse III EUR 151.000, voor klasse II EUR 125.000 en voor klasse I EUR 103.000.

  Op grond van de Regeling zorgverzekeraars worden zorgverzekeraars aan de hand van het aantal verzekerden ingedeeld in een klasse en is de bij die klasse behorende bezoldiging het maximum voor topfunctionarissen. Voor 2018 bedraagt het bezoldigingsmaximum EUR 277.000 indien de zorgververzekeraar op 1 januari 2017 meer dan 1.000.000 verzekerden had, EUR 240.000 indien de zorgverzekeraar op 1 januari 2017 tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden had en EUR 203.000 indien de verzekeraar op 1 januari 2017 minder dan 300.000 verzekerden had.

  Wilt u meer weten over de nieuwe bezoldigingsmaxima of de WNT in het algemeen, neem dan contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.