Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Regeerakkoord: belangrijkste fiscale wijzigingen voor zzp'ers

 • NL EN
 • Het op 10 oktober jl. gepubliceerde Regeerakkoord 2017-2021 stelt fundamentele fiscale wijzigingen voor zzp'ers. Van Doorne zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

  Vervanging Wet DBA

  • De Wet DBA wordt vervangen. In de nieuwe wet zal aan de hand van twee elementen (het tarief en de duur van de overeenkomst) worden bepaald of op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht kan worden gewerkt.
  • Bij een laag tarief (125% van het minimumloon of de laagste loonschalen in cao’s) in combinatie met een langere duur (langer dan 3 maanden) of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, wordt bepaald dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij een hoog tarief (waarschijnlijk boven € 75 per uur) en een korte duur (korter dan een jaar) kan er voor worden gekozen om buiten de loonheffingen te blijven (‘opting-out’).
  • Voor zzp’ers boven het lage tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze verklaring biedt de opdrachtgever zekerheid dat geen loonheffingen verschuldigd zijn. Er zal vanaf de invoering van de nieuwe wet een jaar lang een terughoudend handhavingsbeleid worden gevoerd door de Belastingdienst.

  Afbouw zelfstandigenaftrek

  • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3% versneld afgebouwd. Hiermee komt het tarief voor de zelfstandigenaftrek in 2023 uit op het voorgestelde basistarief van (afgerond) 37%. Uit het regeerakkoord valt niet af te leiden of overige aftrekposten, zoals de MKB-winstvrijstelling eveneens versneld zullen worden afgebouwd.

  Aanpassingen box 1 inkomstenbelasting

  • Het vierschijvenstelsel wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. Daarnaast vindt een verhoging plaats van de algemene heffingskorting en (per saldo) van de arbeidskorting.

  Verhoging laag btw-tarief naar 9%

  • Het lage btw-tarief wordt vanaf 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Het lage btw-tarief geldt grofweg voor primaire levensbehoeften zoals voedingsmiddelen, agrarische producten en medicijnen. Het verlaagde tarief geldt ook voor culturele en recreatieve diensten, zoals toegang tot bioscoop, musea, muziek- en dansoptredens en gelegenheid geven tot sport en de levering van boeken en tijdschriften.

  Meer over