Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Regeerakkoord: belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemingen en (internationale) beleggers in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting

 • NL EN
 • Het op 10 oktober jl. gepubliceerde Regeerakkoord 2017-2021 stelt een aantal fundamentele fiscale wijzigingen voor. Van Doorne zet de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en (internationale) beleggers op een rij.

  Tarieven vennootschapsbelasting in stappen omlaag naar 16% en 21%

  • Het tarief in de vennootschapsbelasting ("Vpb") zal per 2019 in drie stappen omlaag gaan naar 16% voor winsten tot € 200.000 en 21% voor het meerdere: - 2019: 19% voor belastbare winst tot € 200.000; 24% voor het meerdere. - 2020: 17.5% voor belastbare winst tot € 200.000; 22.5% voor het meerdere. - 2021: 16% voor belastbare winst tot € 200.000; 21% voor het meerdere.
  • De eerder aangekondigde verruiming van de eerste tariefschijf in de Vpb van € 200.000 naar € 350.000 gaat niet door. Daarmee zal ook in 2018 de eerste schijf eindigen bij € 200.000 met een toepasselijk tarief van 20%.

  Dividendbelasting wordt grotendeels afgeschaft

  • De dividendbelasting wordt grotendeels afgeschaft.`
  • Uitzonderingen worden gemaakt voor dividenduitkeringen in situaties waar sprake is van 'misbruik' en dividenduitkeringen aan I.
  • Het Regeerakkoord licht het begrip 'misbruik' niet toe, maar het is aannemelijk dat de onlangs geïntroduceerde Ivoor vennootschappen en houdstercoöperaties wordt gehandhaafd. Dit houdt in dat 'misbruik' bestaat indien: - de aandelen/lidmaatschapsrechten van in Nederland gevestigde vennootschappen of houdstercoöperaties worden gehouden met als hoofddoel, of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets); en - sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets).
  • 'Low tax jurisdictions' zullen naar verwachting worden gedefinieerd als landen die bij hun winstbelasting een effectief tarief van minder dan 10% hanteren.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2020.

  Invoering van bronbelasting op rente- en royaltybetalingen aan 'low tax jurisdictions'

  • Een bronheffing word geïntroduceerd op rente- en royaltybetalingen aan 'low tax jurisdictions'.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2023.

  Meer duidelijkheid over invoering EU earnings stripping rule

  • Als gevolg van de generieke renteaftrekbeperking (earning stripping rule) uit de EU 'Anti Tax Avoidance Directive' ("ATAD") zullen rentelasten niet aftrekbaar zijn indien en voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente hoger is dan maximaal 30% van de EBITDA. 
  • De aftrekbeperking wordt alleen toegepast voor zover de rentelasten € 1 miljoen te boven gaan.
  • In samenhang met deze nieuwe renteaftrekbeperking zullen enkele niet-gedefinieerde renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft. Het is duidelijk dat artikel 10a Wet Vpb zal worden gehandhaafd.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2019.

  Nieuwe renteaftrekbeperking (minimum-kapitaalvereiste) voor banken en verzekeraars

  • Voor banken en verzekeraars wordt een thin cap regeling ingevoerd voor zover het balanstotaal is gefinancierd met meer dan 92% vreemd vermogen.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2020.

  Voorwaartse verrekening van Vpb-verliezen ('carry forward') beperkt

  • De huidige voorwaartse verliesverrekeningsregeling in de Vpb, waardoor Vpb-verliezen verrekend kunnen worden met belastbare winsten in de negen daaropvolgende jaren, zal worden beperkt tot zes jaar.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2019.

  Effectief Vpb-tarief van de innovatiebox verhoogd

  • Het effectieve Vpb-tarief voor winsten in de innovatiebox wordt verhoogd van 5% naar 7%.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2018.

  Meer over