Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Preferentiebeleid drinkvoeding in strijd met kartelverbod

  Zorgverzekeraars kunnen contractueel niet verplichten dat een voorkeursproduct bij een specifieke producent moet worden afgenomen. Dat is in strijd met het kartelverbod. Dat bepaalt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een recent gepubliceerde, maar vorig jaar uitgesproken uitspraak. Daarmee stelt het hof grenzen aan het preferentiebeleid van zorgverzekeraars.

  Centraal in deze zaak staat de levering van dieetpreparaten door zorgaanbieders aan patiënten en de inkoop van die dieetpreparaten door de zorgaanbieder. Het preferentiebeleid van VGZ was zo vormgegeven dat per categorie een dieetpreparaat als voorkeursproduct was geselecteerd op basis van doelmatigheidscriteria. Als een patiënt een voorkeursproduct afneemt bij een door VGZ gecontracteerde zorgaanbieder, komen de kosten daarvan niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Op die manier stuurt VGZ haar patiënten naar de voorkeursproducten.   

  So far, so good. In aanvulling op dit preferentiebeleid verplichtte VGZ de zorgaanbieder om voorkeursproducten rechtstreeks bij één bepaalde producent in Nederland in te kopen. Branchevereniging FHI is het daar niet mee eens en stelt dat deze bepaling in strijd is met het kartelverbod. Het hof is het daar mee eens.

  Door het afnamevoorschrift is het voor de zorgaanbieders niet mogelijk om het voorkeursproduct elders tegen mogelijk gunstigere voorwaarden te verkrijgen. Er kan niet worden geprofiteerd van lagere prijzen in andere EU-lidstaten en het voorschrift verhindert dus parallelimport. Bovendien heeft de door VGZ aangewezen producent in Nederland een machtspositie die kan worden gebruikt om hoge(re) prijzen af te dwingen. Het hof concludeert dat aannemelijk is dat het afnamevoorschrift in strijd is met het kartelverbod en dus niet kan worden opgelegd door VGZ.

  Moraal van dit verhaal? Zorgverzekeraars kunnen een preferentiebeleid voeren, maar daarmee is niet gezegd dat alles is geoorloofd. Het blijft lonen om contractvoorwaarden van zorgverzekeraars kritisch tegen het licht te houden.