Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Verruiming declaratiemogelijkheden eHealth bij medisch specialistische zorg

  De NZa heeft de definitieve versie van de wijzigingen van het dbc-pakket voor medisch specialistische zorg 2018 (RZ18b) gepubliceerd. Eén van de wijzigingen gaat over consulten op afstand via bijvoorbeeld Skype, chat of e-mail. Dit vormt een belangrijke stap richting de bekostiging van eHealth in de medisch specialistische zorg.

  Deze wijzingen bieden meer ruimte aan eHealth-consulten die screen-to-screen, schriftelijk (e-mail of chat) of telefonisch plaatsvinden. Anders dan voorheen, zullen deze consulten per 1 januari 2018 kunnen worden gelijkgesteld met fysieke (face-to-face) polikliniekbezoeken. Voorwaarde om deze activiteiten te kunnen laten meetellen in de afleiding voor zorgproducten is dat qua zorginhoud en tijdsduur moet worden voldaan aan de voorwaarden die gelden voor een regulier face-to-face polikliniekbezoek.

  Daarnaast geldt als hoofdregel voor subtrajecten met zorgtype 11 (initiële behandeling, ZT11) dat aan het begin van het zorgtraject (de eerste 120 dagen of zoveel eerder als dat het eerste subtraject wordt gesloten) altijd ten minste één fysiek face-to-face contact moet hebben plaatsgevonden met de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent. Dat fysieke face-to-face contact hoeft niet het eerste contact te zijn: het eerste contact mag ook screen-to-screen plaatsvinden, maar niet per e-mail, chat of telefonisch. Voor consultaties via e-mail, chat en telefoon geldt dus dat deze alleen kunnen gelden ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek.

  De hoofdregel dat aan het begin van het zorgtraject een fysiek face-to-face contact moet plaatsvinden, kent twee uitzonderingen. Voor klinische genetica behoeft geheel geen fysiek face-to-face contact plaats te vinden, maar wel ten minste eenmaal een screen-to-screen contact. Ook voor hartteambesprekingen en longteambesprekingen geldt dat geen face-to-face contact hoeft plaats te vinden omdat daarbij geen patiëntcontact plaatsvindt.

  De NZa schat in dat het volume van zorgproducten zal wijzigen. Om risico’s van stijging op zorgkosten en verdringing van zorg te voorkomen, onderstreept de NZa het belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hierover afspraken maken.

  Op haar website heeft de NZa een overzicht gepubliceerd waarin per sector de mogelijkheden voor de bekostiging van eHealth zijn uitgewerkt. Hiermee wil de NZa de verdere invoering van eHealth stimuleren.

  Meer weten?

  Ons Digital Health team heeft ruime ervaring op het gebied van ICT-contracten, privacy, financiering en relevante zorg wet- en regelgeving. Neem contact op met Dimitri van Hoewijk of Lars Leemeijer.