Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Van Doorne begeleidt CB bij 50%-participatie in Printforce

 • NL
 • Van Doorne begeleidde logistiek dienstverlener CB (voorheen Centraal Boekhuis) bij haar 50%-aandelenparticipatie in Printforce, een van de grootste digitale printbedrijven van Europa.

  Beide partijen gaan hun processen volledig integreren zodat (on demand) productie en distributie van boeken naadloos op elkaar aansluiten. Een aanpak die uniek is in de wereld en inspringt op de wens van steeds meer uitgevers om -vanwege de onvoorspelbaarheid van de vraag en de daarmee samenhangende voorraadrisico’s- boeken pas te laten produceren nadat ze zijn verkocht. In het kader van de samenwerking zal de gehele Printforce onderneming in de loop van 2018 verhuizen van Alphen a/d Rijn naar het bedrijventerrein van CB in Culemborg. Zie ook het persbericht van CB.

  Het Van Doorne team stond onder leiding van Sander Maarschalkerweerd en bestond verder uit Jan Willem Reesink, Daan ter Braak, Rosanne van Peppen, Siego Boslooper, Tjarda Tazelaar, Roderick Klaassen, Willemijn Lenders en Chris in ’t Veld.

  Meer over

  Sander Maarschalkerweerd

  Advocaat

  Sander is een zeer ervaren specialist op het gebied van ondernemingsrecht. Hij legt zich toe op het adviseren van ondernemingen op het gebied van corporate governance en het begeleiden van ondernemingen bij strategische overnametransacties en het opzetten van joint ventures. Daarnaast staat Sander ondernemingen bij in ondernemingsrechtelijke geschillen (corporate litigation), waaronder (internationale) ondernemingsrechtelijke arbitrageprocedures. Met name het enquêterecht heeft zijn bijzondere aandacht. Sander is lid van het team Corporate Litigation en het Arbitrage team van Van Doorne en doceert ondernemingsrecht bij de Law Firm School.

  Jan Willem Reesink

  Advocaat

  Jan Willem is specialist op het gebied van ondernemingsrecht. Hij houdt zich bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken in de breedste zin van het woord. Hij is daarnaast verbonden aan het team Zorg & Life Sciences en adviseert partijen die actief zijn in de zorgsector.

  Daan ter Braak

  Partner, Notaris

  Binnen het notariaat is Daan gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Meer in het bijzonder heeft hij ruime ervaring in het uitdenken en opzetten van (internationale) vennootschapsrechtelijke structuren.

  Rosanne van Peppen

  Kandidaat-notaris

  Rosanne is verbonden aan het team Notariaat. Binnen het notariaat houdt zij zich bezig met het ondernemingsrecht.

  Siego Boslooper

  Kandidaat-notaris

  Siego is een zeer ervaren specialist op het gebied van ondernemingsrecht. Binnen dit vakgebied houdt ze zich in het bijzonder bezig met (internationale) herstructureringen, private equity, werknemersparticipaties, joint ventures, het opzetten van acquisitiestructuren, fusies en splitsingen.

  Tjarda Tazelaar

  Advocaat

  Tjarda is een ervaren specialist binnen het Ondernemingsrecht team. Hij houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin, waarbij zijn focus ligt op fusies en overnames, joint ventures, kapitaalmarkttransacties, corporate governance en private equity. Hij adviseert over uiteenlopende vennootschapsrechtelijke vraagstukken en wordt vaak gevraagd commerciële contracten op te stellen en te beoordelen.

  Roderick Klaassen

  Fiscalist

  Roderick is verbonden aan het team Fiscaal recht. Binnen het team is zijn focus gericht op advisering op gebied van vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht. Hierbij richt hij zich onder andere op fusies en overnames, interne reorganisaties en private equity investeringen.

  Willemijn Lenders

  Advocaat

  Willemijn is verbonden aan het team Arbeidsrecht. Zij adviseert Nederlandse en internationale cliënten over uiteenlopende onderwerpen van arbeidsrechtelijke aard.

  Chris in 't Veld

  Advocaat

  Chris is verbonden aan het team Intellectuele Eigendom en Media. Zowel op professioneel vlak als in zijn vrije tijd houdt hij zich intensief bezig met de wondere wereld van (informatie-)technologie. Chris is gespecialiseerd in het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van overeenkomsten met betrekking tot (informatie-)technologie in de breedste zin van het woord.